Term & Conditions

Disse vilkårene og betingelsene (sammen med vår personvernerklæring styrer din bruk av app https://sendanbud.app ("nettstedet") som drives av Flyttegutta AS  For å finne ut mer informasjon om Flyttegutta AS Org.nr. 998188792 Adresse: Eikenga 13, 0579 Oslo. Tlf. +47 22717711 vennligst besøk vår "Om oss"-seksjon ved å klikke her.

Din bruk av flytteappen er betinget av at du godtar disse vilkårene og betingelsene og vår personvernerklæring uten endringer. Din fortsatte bruk av Flyttegutta AS sin app utgjør din samtykke til våre vilkår og betingelser og personvernerklæring.

Tjenesten som tilbys gjennom nettstedet

Tilbud: Vi tilbyr deg en tjeneste der du kan gi Flyttegutta AS med dine krav og personlige opplysninger, slik at Flyttegutta AS kan sette partnere innenfor sitt nettverk i kontakt med deg for å tilby deg konkurransedyktige tilbud, for eksempel for flytting, landmålere, og formidlere og advokater.

Pakkeprodukter: Vi tilbyr også en tjeneste som lar deg kjøpe pakkeprodukter fra en tredjepart.

Flyttegutta AS er ikke en megler; Flyttegutta AS leverer informasjonen du gir oss til partnere innenfor sitt nettverk for at de skal kunne kontakte deg med tanke på at du skal inngå en kontrakt med dem om levering av tjenester eller produkter. Tjenestene og produktene som vises på nettstedet er ikke levert av oss, men av tredjeparter som vi ikke har kontroll over. Som sådan påtar Flyttegutta AS seg ikke noe ansvar eller ansvar for noen av tjenestene eller produktene levert av noen partnere i nettverket som er oppført på appen. Skulle du bestemme deg for å oppnevne et selskap til å utføre arbeid for deg etter å ha mottatt et tilbud, vil kontraktsforholdet for slikt arbeid være direkte mellom deg og det aktuelle selskapet, og vil være underlagt leverandørens vilkår og betingelser som du bør lese nøye. Flyttegutta AS har ingen kontraktsmessig involvering, og vil ikke være ansvarlig i kontrakt eller på annen måte for produktene og tjenestene som tilbys til deg av disse organisasjonene; disse vilkårene og betingelsene og medfølgende personvernerklæring er omfanget av kontraktsforholdet mellom Flyttegutta AS og deg.

Selv om Flyttegutta AS har gjort rimelige bestrebelser for å sikre nøyaktigheten og fullstendigheten av innholdet på sidene på nettstedet, utgjør ikke informasjonen juridisk eller profesjonelt råd eller en godkjenning av noen produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet, og bør ikke være stoles på som sådan. Vi gir ingen representasjoner, garantier eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, for at innholdet på appen vår er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Vær oppmerksom på at selv om våre partnere vil bestrebe seg på å sikre at eventuelle tilbud som gis er så nøyaktige som mulig basert på informasjonen du har gitt, er de ikke bindende på noen måte. For å sikre at du mottar de mest nøyaktige og konkurransedyktige tilbudene fra partnere i nettverket vårt, er det viktig at du gir oss korrekt informasjon om hvordan du kontakter deg og om dine krav. Eventuell falsk eller uriktig informasjon Flyttegutta AS mottar fra deg kan føre til at du mottar tilbud som ikke har noen likhet i omfang eller kostnad med tjenestene du trenger. Det er også ditt eget ansvar å sikre at tjenestene eller produktene oppfyller dine krav.

Flyttegutta AS forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte din tilgang til nettstedet og de relaterte tjenestene, eller deler av disse, når som helst uten varsel. I tillegg garanterer ikke Flyttegutta AS at appen, eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Tilgang til mobilappen er kun tillatt av Flyttegutta AS på midlertidig basis. Flyttegutta AS kan suspendere, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av appen uten varsel. Flyttegutta AS vil ikke være ansvarlig overfor deg på noen som helst måte hvis appen av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller for en hvilken som helst periode.

Betingelsene i denne avtalen skal være i kraft hver gang du bruker mobilappen, da de kan bli endret fra tid til annen.

Endring av disse bruksvilkårene

Flyttegutta AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene som tjenestene gjennom denne appen tilbys under når som helst. Flyttegutta AS anbefaler at du med jevne mellomrom gjennomgår disse vilkårene og betingelsene (og medfølgende personvernerklæring) for å legge merke til eventuelle endringer som kan bli introdusert fra tid til annen.

Flyttegutta AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene som tjenestene gjennom denne nettsiden tilbys under når som helst. Flyttegutta AS anbefaler at du med jevne mellomrom gjennomgår disse vilkårene og betingelsene (og medfølgende personvernerklæring) for å legge merke til eventuelle endringer som kan bli introdusert fra tid til annen.

Immaterielle rettigheter

Eventuelle logoer, varemerker, tjenestemerker og domenenavn og alle relaterte immaterielle rettigheter til partnerne i nettverket vårt som kan vises fra tid til annen på flytteppen vår tilhører disse partnerne, og du kan ikke reprodusere dem uten deres skriftlige forhåndssamtykke.

Med unntak av det som er angitt ovenfor, alle immaterielle rettigheter inkludert, uten begrensning, alle logoer, varemerker, tjenestemerker, domenenavn, databaserettigheter, rettigheter til design, rettigheter til knowhow, patenter og rettigheter til oppfinnelser (i alle tilfeller enten de er registrert eller uregistrert og inkludert alle rettigheter til å søke om registrering) og alle andre immaterielle eller industrielle rettigheter i enhver jurisdiksjon i informasjon, innhold, materialer, data eller prosesser som finnes i eller underliggende denne nettsiden og/eller tjenesten Flyttegutta AS tilbyr gjennom appen eies eller lisensieres av Flyttegutta AS Alle rettigheter til Flyttegutta AS i forhold til slike immaterielle rettigheter er herved forbeholdt

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder ("lenkede sider"). De lenkede sidene er ikke under kontroll av Flyttegutta AS og vi påtar oss intet ansvar for innholdet på noen koblede nettsteder eller apper inkludert uten begrensning alle lenker til en lenket nettside / app eller eventuelle endringer eller oppdateringer til en lenket nettside. Flyttegutta AS gir disse lenkene til deg kun som en bekvemmelighet, og inkluderingen av noen lenker innebærer ikke at Flyttegutta AS godkjenner det koblede nettstedet / app eller noen tilknytning til dets operatører.

Lenker til nettsiden

Du kan koble til nettstedet, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt rykte eller drar nytte av det.

Du må ikke opprette en kobling på en slik måte at den foreslår noen form for assosiasjon, godkjenning eller godkjenning fra Flytteappen der ingen eksisterer.

Du må ikke opprette en lenke til nettstedet på et nettsted som ikke eies av deg.

Nettstedet må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn hjemmesiden.

Flyttegutta AS forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelsen for deg til å koble til nettstedet uten varsel.

Hvis du ønsker å bruke innhold på nettstedet annet enn det som er angitt ovenfor, vennligst kontakt post@flyttegutta.no

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som en betingelse for din bruk av nettstedet, garanterer du for Flyttegutta AS at du ikke vil bruke mobilappen til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Du kan ikke bruke mobilappen på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke nettstedet eller forstyrre andre parters bruk og glede av appen. Du kan ikke skaffe eller forsøke å skaffe materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller gitt gjennom appen.

Virus

Flyttegutta AS garanterer på ingen måte at nettstedet vil være sikkert eller fri for feil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare.

Du må ikke misbruke mobilappen ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til appen, serveren som nettstedet er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til vår app. Du må ikke angripe appen via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved å bryte denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling. Flyttegutta AS vil rapportere ethvert slikt brudd til de relevante myndighetene og Flyttegutta AS vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke mobilappen opphøre umiddelbart.

Ansvarsbegrensning

Vennligst les følgende informasjon nøye, siden nedenfor er noen begrensninger og unntak for å sammenligne min flyttings ansvar overfor deg.

Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser Flyttegutta AS ansvar for dødsfall eller personskade som oppstår fra vår uaktsomhet, eller Flyttegutta AS svindel eller uredelige uriktige fremstillinger, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av norsk lov.

I den fulle utstrekning loven tillater, ekskluderer SendAnbud.no alle betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet eller innhold på det, enten det er uttrykkelig eller underforstått.

Flyttegutta AS vil ikke være ansvarlig overfor noen bruker for tap eller skade, enten det er i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller annet, selv om det er forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med:

  • Bruk av, eller manglende evne til å bruke, appen;
  • Bruk av eller tillit til innhold som vises på appen;
  • Alle produkter eller tjenester som tilbys på mobilappen vår, inkludert:
  • I tilfelle produktene eller tjenestene ikke oppfyller dine krav eller ikke passer for deg; eller
  • Any acts, omissions, errors or defaults of any third party in connection with the products or services.

Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at Flyttegutta AS spesielt ikke vil være ansvarlig for:

  • Loss of profits, sales, business, or revenue;
  • Forretningsavbrudd;
  • Tap av forventede besparelser;
  • Tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller
  • Indirekte tap eller følgeskader.

Vær oppmerksom på at Flyttegutta AS kun tilbyr mobilappen for, hvis du er en forbruker, innenlands og privat bruk eller, hvis du er en bedrift, for å søke tjenester for bruk direkte for den virksomheten. Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til kommersielle formål, og Flyttegutta AS har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

Flyttegutta AS vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert denial-of-service angrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet eller til din nedlasting av innhold på det, eller på et hvilket som helst nettsted / app knyttet til det.

Generelt

Disse vilkårene og betingelsene (og medfølgende personvernerklæring) er underlagt lovene i Norge. Ved å bruke nettstedet og akseptere disse vilkårene og betingelsene, samtykker du herved til den eksklusive jurisdiksjonen og verneting til domstolene i Norge i alle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til bruken av nettstedet.

Bruk av nettstedet er uautorisert i enhver jurisdiksjon som ikke gir effekt til alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, inkludert uten begrensning dette avsnittet.

Du godtar at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold mellom deg og Flyttegutta AS som et resultat av disse vilkårene og betingelsene eller din bruk av mobilappen.

Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene anses å være ugyldige eller ikke håndhevbare i henhold til gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, ansvarsbegrensningene som er angitt ovenfor, vil den ugyldige eller ugjennomførbare bestemmelsen anses erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som de fleste samsvarer nøye med intensjonen med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal fortsette å gjelde.